Start

sep 7, 2011

Stichting voor de Skeelerronde


Woensdag 7 september heeft Mr. E Greup van Notarispraktijk Jansen en Partner met voltallig bestuur van de Skeelerronde Maarssenbroek de akte ondertekkend voor oprichting van een stichting.
De stichting gaat heten:

Stichting Rond Maarssen

De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en promoten van sport en aan sport gelieerde activiteiten binnen de gemeente Stichtse Vecht daaronder begrepen het bevorderen van de samenwerking tussen de wijkcommissies van de gemeente  en bevorderen van de veiligheid en de leefbaarheid binnen de gemeente Stichtse Vecht in het bijzonder in Maarssenbroek.
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door organisatie van bijvoorbeeld skeelertochten en wedstrijden, alsmede middels promotie-acties  en het zoeken van  publiciteit op het gebied van sport.

Stichting Rond Maarssen

Tekenen van de akte in het midden Mr. E Greup (Notarispraktijk Jansen en Partner)
Met de klok mee van af rechtboven:
Rob Kahlé (penningmeester)
Henneke vann Leeuwen (secretaris)
Raimond Kerkhof (voorzitter)
Suzanne Kox (public relations)